นายแพทย์พิสุทธิ์ ศรีอินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง

หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าเยี้ยมชม


 

      


นายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึงร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจกทุนผู้ป่วยยากไร้ ปี2563

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลภูกระดึง

กิจกรรมโรงพยาบาลภูกระดึง


 

COVID 19


ไข้เลือดออก
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าทีทุกท่าน (ปิด - ปรับ - ปลด -เปลี่ยน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภูกระดึง
Download this file แบบฟอร์มบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข2562_รพ_ภูกระดึง.xlsx  แบบฟอร์มบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข2562_รพ_ภูกระดึง.xlsx [ ]  360 kb  [ ]  27/2/2563
            เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2562
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2562
            ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
Download this file ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา  ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา [ ]  1 Mb  [ ]  3/9/2563
Download this file ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF [ ]  1.40 Mb  [ ]  12/7/2562
Download this file ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF [ ]  1.40 Mb  [ ]  25/6/2562
            เอกสารโครงการ
Download this file ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63  ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63 [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ  คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายGREEN_Clean hospital  นโยบายGREEN_Clean hospital [ ]   [ ]  25/8/2563

เอกสารประชาสัมพันธ์

Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563.pdf [ ]  3227 kb  [ ]  16/9/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2563.pdf [ ]  3651 kb  [ ]  16/9/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563.pdf [ ]  3229 kb  [ ]  10/7/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563.pdf [ ]  3670 kb  [ ]  16/6/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563.pdf [ ]  5719 kb  [ ]  14/5/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2563.pdf [ ]  4112 kb  [ ]  10/4/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์2563.pdf [ ]  4593 kb  [ ]  26/3/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563.pdf [ ]  5018 kb  [ ]  18/2/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562.pdf [ ]  1933 kb  [ ]  27/1/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2562.pdf [ ]  184 kb  [ ]  24/12/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2562.pdf [ ]  5.01 Mb  [ ]  9/11/2562

>>เพิ่มเติม
 

        

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่