นายแพทย์พิสุทธิ์ ศรีอินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง

หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าเยี้ยมชม


 

      


บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัด

ร้านภูกระดึงแฟมิลี่ฟาร์ม

ร้านป้ายภูกระดึง และคณะ

น้ำดื่มภูเพชร

ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขเลย

คุณมนตรี พิพัฒน์วิไลกูล บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัด

คณะบ้านยางนา

คุ้มบงแก้วรีสอร์ท

ขอขอบคุณขนมไทย

ร้านอาหารปักใต้

ร้านภูกระดึงไก่สด

โรงพยาบาลภูกระดึงขอขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปัญน้ำใจ บริจาคสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ


 

COVID 19


ไข้เลือดออก


ขอความร่วมมือเจ้าหน้าทีทุกท่าน (ปิด - ปรับ - ปลด -เปลี่ยน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภูกระดึง
Download this file แบบฟอร์มบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข2562_รพ_ภูกระดึง.xlsx  แบบฟอร์มบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข2562_รพ_ภูกระดึง.xlsx [ ]  360 kb  [ ]  27/2/2563
            เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 4 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2562
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2562
            เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561
            ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
Download this file ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา [ ]  1 Mb  [ ]  11/8/2564
Download this file ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา  ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา [ ]  1 Mb  [ ]  3/9/2563
Download this file ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF [ ]  1.40 Mb  [ ]  12/7/2562
Download this file ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF [ ]  1.40 Mb  [ ]  25/6/2562
            เอกสารโครงการ
Download this file ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63  ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63 [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ  คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายGREEN_Clean hospital  นโยบายGREEN_Clean hospital [ ]   [ ]  25/8/2563

เอกสารประชาสัมพันธ์

Download this file ประกาศจังหวัดเลยประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf  ประกาศจังหวัดเลยประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf [ ]  1082 Kb  [ ]  5/2/2564
Download this file ประกาศร่างTORตู้อบเด็ก.pdf  ประกาศร่างTORตู้อบเด็ก.pdf [ ]  7024 Kb  [ ]  2/2/2564
Download this file แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลภูกระดึงปี2564.pdf  แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลภูกระดึงปี2564.pdf [ ]  1334 Kb  [ ]  1/12/2563
Download this file หนังสือแจ้งอนุมัติแผนรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564.pdf  หนังสือแจ้งอนุมัติแผนรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564.pdf [ ]  2035 Kb  [ ]  16/11/2563
Download this file ประกาศจังหวัดเลยเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศจังหวัดเลยเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  1.08 Mb  [ ]  10/11/2563
Download this file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf [ ]  1.79 Mb  [ ]  27/10/2563
Download this file ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  7004 kb  [ ]  22/10/2563
Download this file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  3708 kb  [ ]  24/9/2563
Download this file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้).pdf  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้).pdf [ ]  1068 kb  [ ]  24/9/2563

>>เพิ่มเติม
 

        

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่