หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

ข่าวสาร

            เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2562
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2562
            ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
Download this file ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา  ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา [ ]  1 Mb  [ ]  3/9/2563
Download this file ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF [ ]  1.40 Mb  [ ]  12/7/2562
Download this file ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา.PDF [ ]  1.40 Mb  [ ]  25/6/2562
            เอกสารโครงการ
Download this file ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63  ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63 [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ  คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายGREEN_Clean hospital  นโยบายGREEN_Clean hospital [ ]   [ ]  25/8/2563
            เอกสารประชาสัมพันธ์
Download this file ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  7004 kb  [ ]  22/10/2563
Download this file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  3708 kb  [ ]  24/9/2563
Download this file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้).pdf  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้).pdf [ ]  1068 kb  [ ]  24/9/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563.pdf [ ]  3227 kb  [ ]  16/9/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2563.pdf [ ]  3651 kb  [ ]  16/9/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563.pdf [ ]  3229 kb  [ ]  10/7/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563.pdf [ ]  3670 kb  [ ]  16/6/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563.pdf [ ]  5719 kb  [ ]  14/5/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2563.pdf [ ]  4112 kb  [ ]  10/4/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์2563.pdf [ ]  4593 kb  [ ]  26/3/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563.pdf [ ]  5018 kb  [ ]  18/2/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562.pdf [ ]  1933 kb  [ ]  27/1/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2562.pdf [ ]  184 kb  [ ]  24/12/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2562.pdf [ ]  5.01 Mb  [ ]  9/11/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562.pdf [ ]  3.53 Kb  [ ]  22/10/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562.pdf [ ]  4.68 Mb  [ ]  26/9/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562.PDF [ ]  6.17 Mb  [ ]  14/8/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562.PDF [ ]  4.81 Mb  [ ]  14/8/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562.PDF [ ]  356 Kb  [ ]  20/6/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562.PDF [ ]  4.39 Mb  [ ]  22/5/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562.PDF [ ]  3.07 Mb  [ ]  25/4/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562.PDF [ ]  3.42 Mb  [ ]  8/3/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562.PDF [ ]  5.18 Mb  [ ]  14/2/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561.PDF [ ]  5.80 Mb  [ ]  15/1/2562
Download this file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562.pdf  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562.pdf [ ]  1.13 Mb [ ]  25/12/2561
Download this file มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf  มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf [ ]  1.78 Mb [ ]  25/12/2561
Download this file ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf  [ ]  2.02 Mb [ ]  25/12/2561
Download this file การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง.pdf  การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง.pdf [ ]  616.00 Kb [ ]  25/12/2561
Download this file เจตนารมณ์ตามมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  เจตนารมณ์ตามมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]  32.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file การกำหนดนโยบายด้านคูณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการหรืพนักงานและลูกจ้าง.PDF  การกำหนดนโยบายด้านคูณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการหรืพนักงานและลูกจ้าง.PDF [ ]  40.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั่น พ.ศ.2562.PDF  มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั่น พ.ศ.2562.PDF [ ]  108.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file แบบเสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF  แบบเสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF [ ]  112.00 Kb [ ]  21/12/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561.PDF [ ]  324.00 Kb [ ]  18/12/2561
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท เวชภัณฑ์.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท เวชภัณฑ์.PDF [ ]  24.00 Kb [ ]  18/12/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561.PDF  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561.PDF [ ]  308.00 Kb [ ]  15/11/2561
Download this file การจักทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF  การจักทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF [ ]  108.00 Kb [ ]  1/11/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561.pdf [ ]  300.00 Kb [ ]  29/10/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561.pdf [ ]  428.00 Kb [ ]  24/9/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561.pdf [ ]  348.00 Kb [ ]  24/9/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561.pdf [ ]  300.00 Kb [ ]  19/7/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561.pdf [ ]  308.00 Kb [ ]  13/6/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561.pdf [ ]  300.00 Kb [ ]  21/5/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561.pdf [ ]  372.00 Kb [ ]  23/4/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf [ ]  292.00 Kb [ ]  19/03/2561>
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf [ ]  405.00 Kb [ ]  14/03/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560.pdf [ ]  288.00 Kb [ ]  14/03/2561
Download this file คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปี พ.ศ.2561.pdf  คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปี พ.ศ.2561.pdf [ ]  977.00 Kb [ ]  14/03/2561
            ข่าวสอบราคา
Download this file (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ภูกระดึง).pdf)  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ภูกระดึง).pdf [ ]  89.75 Kb [ ]  01/05/2559
            ข่าวสาร
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf  การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย.pdf [ ]  133.00 Kb [ ]  19/03/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf  คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.pdf [ ]  154.00 Kb [ ]  19/03/2561
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่