หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


กลุ่มงานการจัดการนายธีระชัย สารวงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางดวงฤดี พัฒนาพูนเพิ่ม นวก. การเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.รมิดา บุญทวนพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเยาวธิดา พันสนิท นวก.การเงินและบัญชี
นางสุพัตรา ชาติชำนิ นวก.พัสดุ
นางดลพร คุณพรรษา พนักงานการเงินและบัญชี
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่