ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูกระดึง